Lunteren

+31 318 565653 smps@smps-mp.com

Bespreken 2e sessie (WGAF 2020)

Deelnemers: Erik van den Elsen, Rob van Geel,  Ada Heijkoop, Marc Peterse en Simone Kuijt.


Van: Erik van den Elsen – ii <elsen029@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 11:02
Aan: smps <smps@smps-mp.com>; Ada Heijkoop <ada.heijkoop@gmail.com>; Rob van Geel <rcvangeel@gmail.com>; Simone Kuijt <simonekuijt@planet.nl>
Onderwerp: Bespreken architectuurfoto’s st Hubertus 5 oktober Westhoffhuis

Beste fotografen,

De bespreking van de architectuurfoto’s die we hebben gemaakt bij jachtslot st. Hubertus gaan we houden op 5 oktober van 18.30 tot 20.00 uur in het Westhoffhuis (voorafgaand aan de ALV van Oog & Optiek). Dit omdat de bespreking anders pas veel later in oktober plaats zou kunnen vinden.

Ik wil jullie vragen je foto’s kritisch te bekijken en maximaal de beste 15 foto’s mee te nemen, we hebben niet heel veel tijd. Je kunt je foto’s op een USB stick meenemen (ik neem een laptop mee), of zelf op je eigen laptop.

Houden jullie de corona regels in acht? (als je je niet 100% voelt of snottert etc. niet komen).

Tot dan!

Hartelijke groet,

Erik van den Elsen


Fotominiaturen:

Fotominiaturen (5×8) SBFN – Pictures 20200916001 – WGAF2020 –


Foto’s meegenomen voor bespreking (9 stuks):

Overzichtsfoto’s van het jachthuis: Gezocht naar composities en standpunten. Tevens een foto van het pomphuis. Foto’s ervaar ik als erg registrerend/vastleggend van wat er is “Het jachthuis” en “Het pomphuis”, deze is rechtgetrokken voor het perspectief. In een evt. serie zou je nog onderlinge verbanden kunnen tonen. De foto van rechts genomen met de theekoepel is nog het spannendst.

Serieus mijn best gedaan geen “mensheid” in beeld te krijgen! Dit is goeddeels gelukt.

IMG_8711-AFF-S-C-45-30-150

IMG_8757 [SP-C-45-30-150]
IMG_8760 [C-30-45-150]
IMG_8763 [S-C-30-45-150]
IMG_8723 [SP-C-45-45-150]


Interieur foto’s die enkel registreren/vastleggen. Niet (Niet eens) verder bewerkt.

IMG_8822 [C-45-30-150]
IMG_8820 [C-45-30-150]


Detail foto’s die de doordachtheid van het ontwerp in detail vangen.

IMG_8835 [AFF] C 30 45 150
IMG_8776 [S-C-30-45-150]