Lunteren

+31 318 565653 smps@smps-mp.com

Inzending voor fotobespreking clubavond 20210118

Selectie voor de Bondsfotowedstrijd

Vanavond selecteren we foto’s voor de jaarlijkse bondsfotowedstrijd. Een serie van 10 foto’s voor de inzending van dit jaar wordt geselecteerd door Jan Nabuurs, één van de Bondsmentoren met veel ervaring als jurylid.

Ga op zoek naar je beste foto’s uit de afgelopen 2 jaar. Daarvan mag je er 5 laten bespreken op de avond en nog maximaal 2 extra mee laten doen voor de selectie.

Via E-mail ontvang je de gegevens voor het meedoen met Zoom.

Foto’s kun je aanleveren via deze WeTransfer button.

Uiterlijke datum dat je de foto’s nog kan aanleveren
is vrijdag 15 januari
Graag wel even je naam erbij vermelden


Selectie foto’s voor de Bondsfotowedstrijd

Maandagavond 18 januari hebben we een externe bespreker die onze foto’s gaat bespreken.  Ook deze clubavond kan helaas niet fysiek plaatsvinden. We ontmoeten elkaar dus weer via Zoom.  De bespreker is Jan Nabuurs (Bondsmentor en ervaren jurylid). Met hem is besproken hoe deze avond zal verlopen.  We beginnen met de fotobesprekingen van de inzendingen.
Daarna laat Jan ons zijn selectieproces zien:
– hoe kwam hij tot de uiteindelijke samenstelling van de serie
– de toelichting: waarom deze foto’s.

Doe mee: zoek uit je fotobestanden van pakweg de afgelopen 2 jaar naar je beste foto’s (de foto’s mogen eerder ook al eens besproken zijn geweest). Het onderwerp is helemaal vrij. Je mag maximaal 7 fotobestanden aanleveren, waarvan door Jan 5 worden besproken.

Fotobestanden kun je aanleveren middels de bekende WeTransfer button.

Waarom dan 7 bestanden?
Jan moet uit alle foto’s een serie van 10 foto’s selecteren voor onze inzending voor de Bondsfotowedstrijd van 2021. Het is makkelijker selecteren wanneer er een wat ruimer aanbod beschikbaar is om uit te kiezen. In vroeger jaren legden we aan het eind van de fotobesprekingen extra foto’s uit op de grond, waaruit de bespreker dan de selectie maakte.

De Fotobond heeft op dit moment aangegeven dat clubs hun inzending digitaal van 1 februari t/m 29 maart kunnen doen, terwijl de foto’s (in passe-partout) in dozen pas van 29 maart t/m 11 april hoeven te worden opgestuurd. De uitslag is verschoven naar 15 mei. Alles vanwege corona dus later dan in voorgaande jaren. Het voordeel is dat we voldoende tijd hebben om na deze avond van een geselecteerd fotobestand een perfecte afdruk te laten maken.


Ingestuurd:

Meta-data uit fotofiles verwijderd en filenamen aangepast per onderstaande tabel.

MP – 01 – 0592 [150] => _MG_0592 [DPP-LC-C-45-21,25-300] – kopie
MP – 02 – 0594 [150] => _MG_0594 [DPP-LC-Str-C-45-21,25-300] – kopie
MP – 03 – 0605 [150] => _MG_0605 [DPP-LC-Str-C-45-21,25-300] – kopie
MP – 04 – 0611 [150] => _MG_0611 [DPP-LC-Str-C-45-21,25-300] – kopie
MP – 05 – 0624 [150] => _MG_0624 [DPP-LC-Str-C-45-21,25-300] – kopie
MP – 06 – 0000 [150] => 20200616_154534 [S-45-21,25-300] – kopie
MP – 07 – 4063 [150] => IMG_4063 [DPP-LC-Str-C-45-21,25-300] – kopie

MP – 01 – 0592 [150]
MP – 02 – 0594 [150]
MP – 03 – 0605 [150]
MP – 04 – 0611 [150]
MP – 05 – 0624 [150]
MP – 06 – 0000 [150]
MP – 07 – 4063 [150]

Van: hans brongers <hansbrongers@upcmail.nl>
Verzonden: zondag 10 januari 2021 17:15
Aan: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: bondsfotowedstrijd

Dag Marc,

Komende maandagavond hebben we de bespreking en selectie van foto’s voor de Bondsfotowedstrijd.

Jan Nabuurs gaat dit doen en wij hopen mee te kunnen doen met een zo sterk mogelijke serie van 10 foto’s. Jan selecteert uit alle aangeleverde foto’s die serie.

Ik hoop dat jij ook mee wilt doen.

Ik wil je vragen om dan in elk geval die fraaie foto van de vissersschepen mee te laten doen. Natuurlijk nog wel even recht zetten…..

Je kunt nog opsturen tot vrijdagavond 20.00 uur via de bekende Wetransferknop op de website.

Vriendelijke groet,

Hans