Lunteren

+31 318 565653 smps@smps-mp.com

Foto-opdracht Regionale Digitale Fotowedstrijd 2022/01 – 2022/04

Foto opdracht thema ‘Tijd’ voor de RDF

Op de clubavond van woensdag 2 februari worden de foto’s voor de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF) geselecteerd. Het thema van dit jaar is ‘Tijd‘.

De uiterste inleverdatum van foto’s voor de RDF is op zondag 30 januari, dat is over 3 weken!

Dus als je mee wilt doen (en wie wil dat nou niet…), zorg dat je op tijd foto’s klaar hebt! Je kunt maximaal 5 foto’s aanleveren.

Fotobespreking en selectie voor de RDF – thema ‘Tijd’

Vanavond staat in het teken van de selectie van foto’s voor de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF).
De RDF-avond zelf is op 13 april.

We hebben hiervoor het thema ‘Tijd’ gekozen, waar ieder zijn eigen interpretatie aan kan geven.

Ingrid van Beurden en Hans Brongers bespreken de ingezonden foto’s en kiezen hieruit de 8 foto’s van 8 leden die het sterkst een samenhangend geheel vormen.

De foto’s zullen alleen op de beamer worden vertoond en beoordeeld (je hoeft daarvan dus geen prints mee te nemen). Stuur maximaal 5 foto’s digitaal in via onderstaande WeTransfer button.


Wiki – Tijd – Wiki – Tijd

Wiki – Vierde_dimensie – Wiki – Vierde_dimensie

Wiki – Euclidische_ruimte – Wiki – Euclidische_ruimte

Wiki – Eeuwigdurende_kalender – Wiki – Eeuwigdurende_kalender


Ideeën:

5 voor 12, abstractie met klok.
5 over 12, abstractie met klok.

Tijd als vierde (4e) dimensie. XYZ-assen tegen een achtergrond van een klok. UITWERKEN

Zandloper, abstract, verschillende standen. UITWERKEN

“Vooruit” en “Pauze” knoppen op muziekspeler.

Wachtindicatie bij stoplichten.

Eb en vloed.

Zonnewijzer.

Tijdperken:
Pre-corona – Corona – Post-Corona

Spreekwoord uitbeelden: “De tijd vliegt”. “De tijd staat stil”. “Terug in de tijd” – Fietsen: “Terug in de tijd fietsen”.
“De tijd staat stil”: Tijdopname van stilstaande klok.

Tijdrekening in Excel.

Friese staartklok: UITWERKEN
Gewicht op de grond met ketting slap op bovenzijde gewicht.
Gewicht helemaal opgetrokken tot onderzijde huis.
Gewichten ergens halverwege.

Te vroeg – op tijd – te laat:
Drieluik:
Internet bestellingen: Reserveren – winkelmandje – uitverkocht. UITWERKEN

Drieluik:
Op tijd: Outlook afspraak en klok.
Te vroeg: Wachtkamer.
Te laat: Dichte deur/na sluitingstijd.

Drieluik:
Op tijd: In/uitstappen in de trein.
Te vroeg: Wachten op een leeg perron.
Te laat: Van perron wegrijdende trein.

Te vroeg, op tijd en te laat in fotografie:
Bijvoorbeeld: Voorbij komende Fietser in drieluik. Meerdere beelden van voorbij komende fietser.

Foto’s (Nagenoeg identiek (Bijvoorbeeld een ei)) met datum-tijd stempel.

Tijden:
Kooktijd, wachttijd, reistijd, vliegtijd, resterende tijd, sluitertijd, afkoeltijd, opwarmtijd, laadtijd, studietijd, vakantietijd, denktijd, speeltijd, geen tijd, houdbaarheidsdatum.

Tijdseenheden:
Oneindig, lichtjaren, eeuwig, eeuw, decennia, jaren, seizoenen, maanden, weken, dagen, uren, minuten, seconden, fractie van een seconde, milliseconde, etc.

Overige notities in concept emails:

Tijdloos, Tijdstip, Tijdbom, Tijd raam.

Begin en einde en Start en finish.

5 voor 12, abstractie met klok.

5 over 12, abstractie met klok.

Zandloper, abstract, verschillende standen.

“Vooruit” en “Pauze” knoppen op muziekspeler.

Wachtindicatie bij stoplichten.

Eb en vloed.

Te vroeg  op tijd tijd en te laat.

Tijdrekening in Excel.

Drieluik:

Op tijd: Outlook afspraak en klok.

Te vroeg: Wachtkamer.

Te laat: Dichte deur/na sluitingstijd.

Te vroeg, op tijd en te laat in fotografie.

Bijvoorbeeld: Voorbij komende Fietser in drieluik.

Vergankelijkheid en Veroudering.

Eerste uitwerkingen:

SharedScreenshot 20220117004 – Muziek speler

 

3 x 1 (100 x 50) [Te vroeg – Op tijd – Te laat] [320-60-300]

18 januari 2022
Foto’s van klok en zandloper (M, 0″6, F14, ISO 200).

Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Klok en zandloper 20220118001

21 januari 2022
Foto’s van zandloper en Friese staartklok (AWB, Av, F11, ISO 200).

Fotominiaturen:

Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Zandloper en Friese staartklok 20220121001

Foto’s:

In deze foto’s van de klok zitten nog reflecties. De reflecties worden veroorzaakt door de plastic lens van de behuizing. Kijk of ik de klok uit de behuizing kan halen.

De hoekverdraaiing gebruikt voor de onderste foto is 20 graden dit moet 57 graden zijn. Ook moet het linker boven beeld iets links om gedraaid worden.

1 x 1 (400 x 400) (1) [IMG_2979]

De lijn op de achtergrond is veroorzaakt door de doos die de achtergrond rechtop houdt.


De scherpte kan ik waarschijnlijk beter krijgen door handmatig scherp te stellen.


22 januari 2022
Foto’s van klok (Cust-WB, AF, Av, F22, ISO 200).

Fotominiaturen:

Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Klok 20220122001 – Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Klok 20220122001

Foto’s:
Foto’s nu zonder glas (Lens van de behuizing) gemaakt. De weerspiegeling is nu weg.


24 januari 2022
Foto’s van klok, zandloper en Friese staartklok (Cust-WB, AF, Av, F22, ISO 200).

Fotominiaturen:

Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Klok 20220124001 – Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Klok 20220124001

Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Klok, zandloper en Fiese staartklok 20220124001 – Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Klok, zandloper en Fiese staartklok 20220124001

Foto’s:

Na veel experimenteren met de volgende foto’s de collage gemaakt. De collage is abstracter geworden dan oorspronkelijk gedacht (De schaal op de wijzerplaat is weggevallen). Dit beeld (Uitlijnen van de drie samenstellende beelden) moet nog iets nauwkeuriger afgestemd worden op de grote monitor. Alle drie de beelden zijn nu iets gedraaid om de perspectiefwerking te krijgen.

Rechts boven: IMG_3017 [AFF-70-70-300][5 degrees]
Links boven: IMG_3017 [AFF-70-70-300][-10 degrees]
Onder: IMG_3017 [AFF-70-70-300][57 degrees]

1 x 1 (400 x 400) (1) [IMG_3017][5][White]

25 januari 2022

Beelden van gisteren (24 januari 2022) verder uitgewerkt.

1 x 1 (400 x 400) (1) [IMG_3017][5][White 15 pt][400-400-300]

2 x 1 (500 x 500) [IMG_3102 – 3103] [50,75-25,5-150]

Verdere uitwerking:

Fotominiaturen:

Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Zandloper 20220125001 – Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Zandloper 20220125001

Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Zandloper 20220125002 – Fotominiaturen (5×8) SBFN – WIP fotografie – Zandloper 20220125002

Foto’s:

De “Tijd” loopt:

IMG_3346: ISO 200, BP 150 mm, 1 sec, 0-stap, F/40
IMG_3492: ISO 640, BP 150 mm, 1/200 sec, 0-stap, F/6,3
IMG_3451: ISO 200, BP 150 mm, 2,5 sec, +1,3-stap, F/40

Nieuwe serie foto’s voor custom-WB:

IMG_3494: Custom-WB – Temperature 5010 K, Tint 3%
IMG_3569: Temperature was 5496 K, aangepast naar 5010 K, Tint was 8%, aangepast naar 3%
IMG_3569: ISO 640, BP 17 mm, 1/60 sec, 0-stap, F/10
IMG_3509: Temperature 5010 K, Tint 3%

26 januari 2022:

Verdere uitwerking:

IMG_3569 [AFF-20220126-C] – IMG_3569-AFF-20220126-C-50-50-150.jpg

27 januari 2022:

Verdere uitwerking:

2 x 1 (500 x 500) [IMG_3102-20220127 – 3103-20220127][50,75-25,5-150] – 2-x-1-500-x-500-IMG_3102-20220127-3103-202201275075-255-150.jpg
2 x 1 (500 x 250) [IMG_3102-20220127 – 3103-20220127][50,75-13-150] – 2-x-1-500-x-250-IMG_3102-20220127-3103-202201275075-13-150.jpg

Ingestuurde foto’s:

“Tijd” als vierde dimensie in het drie-assenstelsel. “Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als een vierde dimensie.”

Citaat uit boek (Focus op Fotografie – Foto’s Analyseren & Bespreken – Tom Meerman – Blz. 156):

De vijf dimensies die we hanteren zijn de drie (3) dimensies voor ruimte, plus éen (1) voor tijd en éen (1) voor het visionaire.

De gebruikelijke drie dimensies kennen we van het zichtbare en tastbare om ons heen: lijn, vlak en diepte. Op papier kunnen we twee dimensies weergeven: lijn en vlak. Diepte kunnen we alleen maar suggereren met verschillende beeldelementen.

Tijd is een dimensie in die zin dat alles wat nu is er eerst niet was, en later ook niet meer. En tevens dat een feit op moment x toch anders is dan hetzelfde feit op moment y.

Het begrip visionaire hanteer ik als containerbegrip voor alles wat op het betekenissengebied speelt; alle symbolen, iconen en indexen die aan de bestaande werkelijkheid worden gehecht. De dimensieverschillen zitten er in dat eenzelfde feitelijkheid meerdere betekenissen kan hebben.

1 x 1 (400 x 400) (1) [IMG_3017][5][White 15 pt][400-400-300]

“Lopende” tijd.

IMG_3569 [AFF-20220126-C] – IMG_3569-AFF-20220126-C-50-50-150.jpg
2 x 1 (500 x 250) [IMG_3102-20220127 – 3103-20220127][50,75-13-150] – 2-x-1-500-x-250-IMG_3102-20220127-3103-202201275075-13-150.jpg
2 x 1 (500 x 500) [IMG_3102-20220127 – 3103-20220127][50,75-25,5-150] – 2-x-1-500-x-500-IMG_3102-20220127-3103-202201275075-255-150.jpg
3 x 1 (100 x 50) [Te vroeg – Op tijd – Te laat] [320-60-300][1]

Ingestuurd als:


De volgende foto’s zijn geselecteerd in de eerste ronde: RDF2022-01, RDF2022-02 en RDF2022-03.

RDF2022-04 werd niet begrepen.

RDF2022-03 is opgenomen in de uiteindelijke selectie van acht (8) beelden voor de in te sturen serie.

Kijk ook onder “Inzendingen voor wedstrijden 2022”.