Lunteren

+31 318 565653 smps@smps-mp.com

Mentoraat 2018-2019

Looptijd: Oktober 2018 – April 2019

Deelnemers: Ada Heijkoop, Peter Michielsen, Joost Oosterbaan, Ingrid Donkervliet, Kees Jan Schilstra, Ingrid van Beurden, Hans Brongers, Jaap Karsten, Marc Peterse, Marijn Pater, Liesbeth Beerling en Meta Vellinga.

Het externe mentoraat onder leiding van Diana Bokje

Van: hans brongers <hansbrongers@upcmail.nl>
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 11:22
Aan: Ada Heijkoop <ada.heijkoop@gmail.com>; Peter Michielsen <p.michielsen@xs4all.nl>; Joost Oosterbaan <joost@oosterbaan.eu>; ingrid donkervliet <idonkervliet@upcmail.nl>; Kees Jan Schilstra <k.j.schilstra@gmail.com>; ingrid van beurden <ingrid.van.beurden@mail.com>; Hans Brongers <hansbrongers@upcmail.nl>; jaap karsten <jdkarsten@xmsnet.nl>; smps <smps@smps-mp.com>; marijnpater@gmail.com; liesbeth.beerling@gmail.com; meta@dezoeten.org
Onderwerp: mentoraat diana bokje

Beste mensen,

Leuk dat jullie je hebben opgegeven voor het mentoraat van Diana Bokje.

De data zijn inmiddels vastgesteld:

24 oktober 2018
28 november 2018
30 januari 2019
13 maart 2019
10 april 2019
Allemaal woensdagavonden tussen de clubavonden in.

Tijd: 20.00 tot 22.15 uur.

We zitten steeds in de kleine zaal van De Schakel.

De kosten hangen af van het aantal deelnemers dat definitief mee gaat doen.
Op dit moment hebben zich 12 personen aangemeld (dat is het maximum aantal voor een mentoraat).
Kosten: totaal € 775,- (mentor, reiskosten, zaalhuur) minus subsidie Fotobond € 250,- wordt € 525,-.
Deze € 525,- wordt hoofdelijk omgeslagen, dus ongeveer € 50,- pp.

Diana neemt contact op, nadat de definitieve aanmeldingen bekend zijn. Zij geeft dan aan wat zij van je verwacht en wat zij als aanpak heeft voor dit mentoraat.
Dus: overweeg nog even je deelname en beslis of je definitief meedoet.
Mocht je besluiten om je terug te trekken, dan graag zo snel mogelijk een berichtje naar mij, zodat er iemand anders kan gaan deelnemen.
Uiterste datum is 30 april. Staat je naam dan nog op de lijst, word je als deelnemer opgegeven en heb je dus ook betaalverplichting.
Bij eventuele overmachtsituaties wordt redelijk besloten. Ook is het altijd nog mogelijk dat iemand anders alsnog invalt.

Deelnemers in volgorde van aanmelding:

Ada Heijkoop
Peter Michielsen
Joost Oosterbaan
Ingrid Donkervliet
Kees Jan Schilstra
Ingrid van Beurden
Hans Brongers
Jaap Karsten
Marc Peterse
Marijn Pater
Liesbeth Beerling
Meta Vellinga

Het wordt beslist een fijn, uitdagend en leerzaam fotografisch avontuur.

Groeten,

Hans