Lunteren

+31 318 565653 smps@smps-mp.com

Boeken, tijdschriften, magazines, artikelen, etc. [1 van 6]


Over foto’s gesproken, een inleiding (*) – Hans Brongers en Simon Ophof – Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen – ISBN: 9789075979572

Om maar met de deur in huis te vallen: Dit is een mooi boek. Waarom je het aan zou moeten schaffen? Omdat je met dit boek in de hand leert om beter naar foto’s te kijken. En, ondanks de insteek van dit boek, vooral naar je eigen foto’s. Volgens de introductie is het boek bedoeld voor mensen die foto’s gaan bespreken op de clubavond van de fotovereniging. Maar dit boek gaat lang niet alleen over het bespreken van foto’s op fotoclubs.

Vier pijlers: Het eerste en leeuwendeel van het boek behandelt de ‘vier pijlers van fotobespreking’: beschrijven, analyseren, interpreteren en waarderen.

1. Beschrijven
Beschrijf in eerste instantie gewoon eens wat je precies op de foto ziet. Concreet, gedetailleerd. Doe het eens bij alle foto’s die je ziet en je kijk wordt meteen anders. Beantwoord vragen als ‘Wat zie ik op de foto?’ en ‘Wat is er vermoedelijk aan de hand?’. Als je de beschrijving hebt afgerond is dat een goede basis voor de andere pijlers.

2. Analyseren
Belangrijk onderdeel van het analyseren van een foto zijn de beeldelementen. Deze beeldelementen zijn het echte gereedschap van de fotobespreker. Persoonlijk vind ik dit het mooiste deel van het boek.
De auteurs gaan in op deze onderwerpen: Compositie, lijnwerking, kadrering, herhaling en ritmiek, ruimte en perspectief en tijd.

Ook de toon van het licht en de verdeling van licht en donker komen aan de orde. Daarnaast gaan de auteurs, Brongers en Ophof, in op kleurgebruik, materiaal van de foto en ook de presentatie (beamer, prints).

Ze bespreken ook de technische aspecten van een foto en eventueel toegepaste fotomanipulatie.
Bij de hier behandelde onderdelen worden ook boeken genoemd die bruikbaar zijn om dieper in bepaalde onderwerpen te duiken.

3. Interpreteren
Bij de interpretatie kom je natuurlijk een beetje los van de foto. Hier blijkt ook hoe belangrijk de eerste twee pijlers zijn. Als de beschrijving en analyse te ver van de foto afdwalen dan slaat een interpretatie al helemaal nergens meer op.

Bij de interpretatie kun je kiezen voor verschillende invalshoeken. Als eerste kun je kijken naar onderwerp (wat staat er op de foto?), genre (landschap, natuur, portret enzovoort) of thema van de foto. Bij een thema kun je denken aan begrippen als demonstratie, milieuvervuiling, vluchtelingenstromen, onrecht, ebola-epidemie).

Een andere insteek is om te kijken naar de boodschap van de foto. Welke bedoeling heeft de fotograaf gehad bij het maken van de foto? Wil hij de kijker informeren? Of alleen zijn mening uiten? Heeft hij de bedoeling om een kwaliteitsfoto te maken? Of wil hij aandacht trekken voor zich zelf of een bepaald onderwerp? Wil hij met de foto iets bereiken?

Ook kun je de vraag stellen naar de betekenis van de foto? Betekent de gebroken ruit dat de mensen arm zijn? Is de eigenaar van een kunstgebit altijd oud? Gebruikt de fotograaf symboliek zoals die in de schilderkunst gebruikt wordt?

4. Waarderen
Dit onderdeel is het lastigste, zeker als je voor een volle zaal staat met een lieve oude man als fotograaf die ‘echt zijn beste werk’ laat zien en die je dus niet de grond in wilt boren. Wees naar jezelf heel kritisch maar spaar de anderen.

Belangrijk voor je waardeoordeel is wel wat de fotograaf eigenlijk wilde met de foto. Wilde hij domweg de werkelijkheid weergeven, bij voorbeeld hoe lang een haai is? Of wilde hij zijn afkeer van de Japanse haaienvangers uitdrukken? Misschien hoopte hij wel dat de Verenigde Naties op basis van zijn foto de regels voor haaienjacht ging veranderen.

Of dacht hij helemaal niet aan de inhoud maar wilde hij alleen laten zien hoe mooi de kleur rood van het haaienbloed afstak tegen het grauwe van de vissersboot? Vraag eerst eens naar de bedoeling en oordeel daarna pas. En altijd mild.

Praktisch: opdrachten en werkvormen
Een mooi aspect van dit boek is dat er opdrachten instaan waarmee de lezer zelf aan de slag moet (of in elk geval kan). In het veel kleinere tweede deel worden een aantal werkvormen besproken.

Hier wordt ingegaan op praktische vragen zoals: losse foto’s of series bespreken? Spreker van binnen de club of van buiten? Beamer of afdrukken? Wat is de rol van de gespreksleider? Plenaire of groepsbespreking? Gerichte bespreking aan de hand van de vraag van de fotograaf ‘Wat vinden jullie van (de compositie/kleuren/zeggingskracht van) deze foto?’

Dit boek is zeker geschikt voor de bespreking van foto’s op fotoclubs.
Maar het is ook erg bruikbaar voor iedereen die een keer kritisch naar zijn eigen foto’s wil kijken om op die manier de kwaliteit te verhogen. Leerzaam en leuk.

Samenvattingen:

  1. Techniek_fotobespreken_op_basis_van_4_pijlers (Bron: http://fotoclubperspectief.nl/wp-content/uploads/techniek_fotobespreken_op_basis_van_4_pijlers.pdf)
  2. Over FOTOS gesproken (Bron: http://www.fotogroepinterfocus.nl/portal/images/workshops/Over%20FOTOS%20gesproken.pdf)
  3. Diana_Bokje_Over_foto’s_gesproken 2 – Reduced (Bron: http://www.fotoclub-daguerre.nl/wp-content/uploads/DOCS/Diana_Bokje_Over_foto’s_gesproken%202.pdf)
  4. Over foto’s gesproken (2012_2013_2) (Bron: http://goedlicht.onderdeaandacht.nl/tijdschriften/2012_2013_2/2012_2013_2.pdf#page23)

Het Nederlandse fotoboek (*), Een thematische selectie, na 1945 – Frits Gierstberg en Rik Suermondt – NAi Uitgevers (2012) – ISBN: 9789056628451

Het Nederlandse fotoboek beschrijft voor het eerst de jonge geschiedenis van het fameuze Nederlandse fotoboek. Samenstellers Rik Suermondt en Frits Gierstberg kozen ruim 120 van de belangrijkste Nederlandse fotoboeken en plaatsten ze in de context van fotografische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Het naoorlogse Nederlandse fotoboek is uniek vanwege een lange traditie waarin grafisch vormgevers en fotografen nauw samenwerken. Het wordt internationaal hoog gewaardeerd en veel fotoboeken zijn opgenomen in verzamelingen van musea en privéverzamelaars. Dit boek toont de enorme rijkdom en allure van het Nederlandse fotoboek en maakt het voor een breed publiek toegankelijk.

Zes thematisch-chronologische hoofdstukken behandelen bedrijfsfotoboeken, fotoboeken over jeugdcultuur, landschapsboeken, stedenboeken, reisboeken en autonome fotoboeken. Per thema worden de twintig opmerkelijkste fotoboeken beschreven en geïllustreerd met prachtige afbeeldingen van de covers en delen van het binnenwerk.

Een selectie van 124 Nederlandse fotoboeken door ervaren fotohistoricus Rik Suermondt en hoogleraar fotografie Frits Gierstberg representeert de diepgaande samenwerking tussen fotografie en grafische vormgeving in Nederland tussen 1945 en 2010. Door hun groepering in de thema’s landschap, jeugdcultuur, economie, reizen, steden en autonome expressie, vertegenwoordigen de fotoboeken ook de Nederlandse cultureel-maatschappelijke geschiedenis. Via foto’s van de cover en een aantal spreads uit boeken als Delta en Famouz wordt de lezer naar het perspectief van respectievelijk Aart Klein in 1967 en Anton Corbijn in 1989 gebracht. Een tijdlijn, register, literatuurlijst, informatie over formaat en aantal oplages zijn overzichtelijk weergegeven. De zeer kleine lettergrootte kan eventueel storend zijn, alsook een aantal tikfouten. Toch zorgen de kwaliteitsafdrukken en uitgebreide fotohistorische context ervoor dat zowel de ingelezen leek als de fotokenner in dit handboek duidelijk zicht krijgt op de artistieke eenheid tussen de vorm en inhoud van de bekende, inspirerende fotoboeken. Het eerste handboek over het Nederlandse fotoboek.


Fotografie, 80 meesterwerken uitgelegd (*) – Val Williams – Librero – ISBN: 9789089982728

Waarom hebben sommige foto’s veel meer zeggingskracht dan andere? Dit boek toont een selectie van 80 uitzonderlijke foto’s, uiteenlopend van de vroegste 19e-eeuwse zwart-witafdrukken tot de huidige digitale foto’s, gemaakt door beroemde fotografen als Alfred Stieglitz, Ernst Haas, Nan Goldin, Rineke Dijkstra en Martin Parr. Val Williams laat zien hoe de gekozen foto’s zich onderscheiden van vergelijkbare foto’s, onder meer wat betreft de meesterlijke compositie, het kleurgebruik en het vermogen om de essentie van het onderwerp vast te leggen. Door haar verhelderende teksten krijgt u oog voor de kwaliteiten van topfotografen uit alle tijden en in elk genre, van portret- tot landschapsfotografie en van fotojournalistiek tot documentairefotografie.


Ger Dekkers Landschapswaarnemingen (*), Een retrospectief – Waanders Uitgevers Zwolle – ISBN: 9040089760

Landschapswaarnemingen.
Geen mensen, geen bebouwing, geen voertuigen. Hooguit een dijk of een weg of een rij bomen. Door
mensenhand geschapen landschappen, lijnrecht en grootschalig. En door Ger Dekkers gezien en volgens
een vooropgezet plan gefotografeerd.

Ger Dekkers. Werkt inmiddels gedurende een halve eeuw als fotograaf in een geheel eigen en zonder
meer unieke stijl. Dekkers heeft dan ook een indrukwekkend oeuvre. Dit boek vormt een retrospectief in
woord en vooral in beeld van het werk van deze beeldende kunstenaar.

Ger Dekkers – Fotograaf – Borne, 21 augustus 1929 – Zwolle, 20 januari 2020

Ger Dekkers studeerde van 1950 tot 1954 aan de AKI Kunstacademie in Enschede. Hij is voornamelijk bekend vanwege zijn samengestelde fotografische sequenties van Nederlandse landschappen.

Zie links in Wiki -Ger Dekkers voor websites van het Stedelijk Museum Amsterdam en RKD-profiel.

Wiki – Ger_Dekkers – Wiki – Ger_Dekkers

Ger Dekkers (www.wieiswieinoverijssel.nl) – Ger Dekkers (www.wieiswieinoverijssel.nl)


Lees dit als je topfoto’s wilt maken (*) – Henry Carroll – Uitgeverij Thoth (2014) – ISBN: 9789082038729

Lees dit als je topfoto’s wil maken voert je stap voor stap door de grondbeginselen van compositie, belichting, licht, lenzen en de uiterst belangrijke kunst van het kijken, zonder je te overspoelen met technische details.
Het boek staat vol praktische tips en bevat tal van iconische foto’s van in totaal 50 topfotografen zoals Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Lee Friedlander, Dorothea Lange en Martin Parr.


Lees dit als je topfoto’s van mensen wilt maken (*) – Henry Carroll – Uitgeverij Thoth (2015) – ISBN: 9789082038743

Lees dit als je topfoto’s wil maken voert je stap voor stap door de grondbeginselen van compositie, belichting, licht, lenzen en de uiterst belangrijke kunst van het kijken, zonder je te overspoelen met technische details.
Het boek staat vol praktische tips en bevat tal van iconische foto’s van in totaal 50 topfotografen zoals Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Lee Friedlander, Dorothea Lange en Martin Parr.


Lees dit als je topfoto’s van plekken wilt maken (*) – Henry Carroll – Uitgeverij Thoth (2017) – ISBN: 9789068687255

Fotograferen is immens populair. Maak echt mooie foto’s met dit nieuwe boek uit de bestsellerreeks LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S WILT MAKEN.
Dit nieuwe boek biedt een jargonvrije inleiding op alle aspecten van het fotograferen van plekken, van landschappen tot interieurs, stadsbeelden en architectuur.
Het maakt niet uit welke camera je hebt, waar je interesses liggen of wat je niveau is. Deze onmisbare gids toont je alle essentiële technieken en verschaft je inzicht in het werk van erkende fotografen. Aan de hand van dit toegankelijke boek vol praktische tips en iconische foto’s leer je veelzeggende foto’s te maken van de plekken die het belangrijkst voor je zijn.


NRC-artikelen (2016) (*)NRC_Handelsblad_20160702_4_10_7 – Fotocursus (1) De Gulden Snede – NRC_Handelsblad_20160709_4_08_5 – Fotocursus (2) Vang de actie – NRC_Handelsblad_20160716_4_10_6 – Fotocursus (3) Gouden uurtje – NRC_Handelsblad_20160723_4_10_3 – Fotocursus (4) Aandacht trekken – NRC_Handelsblad_20160806_4_10_3 – Fotocursus (5) Verhoudingen – NRC_Handelsblad_20160813_4_10_4 – Fotocursus (6) Mooi schoon – NRC_Handelsblad_20160820_4_10_3 – Fotocursus (7) Voorkom flitsen – NRC_Handelsblad_20160827_4_10_6 – Fotocursus (8) Het zit ‘m in details


Boekenlijst _ Leden gedeelte Oog en Optiek


Straatfotografie – https://nl.wikipedia.org/wiki/Straatfotografie?oldid=47915919


Ed van der Elsken verdient zijn ereplek – Recensies – Voor nieuws, achtergronden en columns – Ed van der Elsken: Artikel uit de Volkskrant van 04 februari 2017 over Ed van der Elsken

NRC_Handelsblad_20170204_9_22_ALL – Verliefd op Ed – Ed van der Elsken: Artikel uit het NRC van 04 februari 2017 over Ed van der Elsken


Handboek kadreren in fotografie en film, mythes en misverstanden over compositie (*)(*1) – Theo Coolsma – Focus Magazine B.V., 2009 – ISBN: 9789078811138

Eigenzinnige dwarsliggers lijken het, maar misschien juist daardoor zijn geïnspireerde fotografen en filmers succesvol. Zij benutten bijvoorbeeld elke positie in het beeldkader om hun ideeën en intenties zichtbaar te maken. Volgens gangbare opvattingen zouden zij dat alleen moeten doen met de vier sterke punten van de gulden snede. Veel motieven vinden zij in het leven van alledag, waar meestal wel iets mankeert of waar het leven zelfs geheel op z’n kop kan staan. Volgens bestaande opvattingen over compositie zouden de beelden daarvan harmonieus en in balans moeten zijn. Die opvattingen lijken van alles voor te schrijven dat het hen onmogelijk zou maken zich effectief uit te drukken.
Zeer ongebruikelijk is dan ook de stelling waar dit handboek zich op baseert: over compositie valt alleen iets zinnigs te zeggen als die is gerelateerd aan wat makers willen uitdrukken. Vorm moet immers inhoud zichtbaar maken, zodat het bij kijkers associaties kan oproepen.

Dit handboek over kadreren geeft in de eerste plaats een inspirerend beeld van de wijze waarop makers zich uitdrukken, hoe zij hun ideeën en intenties zichtbaar maken, vooral door kadreren. Zeggingskracht is daarbij belangrijker dan het esthetisch ideaal dat uit gebruikelijke opvattingen spreekt. Het gaat om een tot nu toe ontbrekend verhaal over uitdrukken door kadreren.


Van Duuren Media Beeldspraak fotografie als visuele communicatie (*) – Ton Hendriks – Van Duuren Media (2013) – ISBN: 9789059406346

We zien dagelijks veel foto’s om ons heen en steeds meer mensen raken gefascineerd door fotografie. Maar begrijpen we hoe wij met fotografie communiceren? Waar moet je als fotograaf rekening mee houden als je foto’s maakt voor een groot publiek? Hoe beïnvloedt het onze interpretatie als we een foto niet in een krant zien maar in een museum? Wat zegt de stijl van een fotograaf over zijn visie? En welke ethische en theoretische kwesties kan een fotograaf tegenkomen? Op deze en andere vragen geeft deze geheel hernieuwde uitgave van Beeldspraak antwoord. Dit boek gaat ook dieper in op andere aspecten van fotografie zoals het gevolg van de digitale manipulatie van foto’s voor onze beleving van fotografie en welke invloed foto’s hebben op onze culturele identiteit. Dit handboek over de inhoudelijke aspecten van de fotografie is bedoeld voor studenten op academies en fotoscholen en is een leidraad voor docenten. Beeldspraak is tegelijkertijd een interessant leesboek voor fotografen, curatoren, fotocritici, artdirectors en iedereen die meer wil weten over het medium fotografie.

Centraal in dit theoretisch handboek staat de vraag naar de werking van fotografie als communicatiemiddel, en in het bijzonder hoe een fotografisch beeld kan worden ‘gelezen’. In aparte hoofdstukken beschrijft auteur Ton Hendriks de beeldende keuzes die fotografen maken (compositie, licht, standpunt, moment), de verschillende genres (reportage, portret, landschap, stilleven), ethische kwesties en de maatschappelijke rol van het medium in onze samenleving. Ook actuele thema’s als digitale manipulatie, fotografie als onderdeel van social media en de smartphone komen aan bod. Tussen de teksten werk van Nederlandse fotografen van de laatste tien jaar, dat in afzonderlijke bijschriften wordt toegelicht. Het boek is de langverwachte hernieuwde uitgave van de eerste versie uit 1995. Op zeer toegankelijke wijze informeert Ton Hendriks over de praktijk van het fotograferen en het denken over het medium fotografie. Het leerboek is een aanrader voor fotografiestudenten, curatoren, kunsttheoretici en ieder ander die zich beroepshalve of als hobbyist met fotografie bezighoudt.


Mastering Street Photography (*) – Brian Lloyd Ducket – AE Publications (2016) – ISBN: 9781781452691

Street photography has a tradition dating back over a century, and today’s digital world finds it enjoying a renaissance–yet there is little expert advice available. This is a practical guide to capturing the candid moments that reveal life at its most dramatic, absurd, or beautiful. Brian Lloyd Duckett demonstrates how the successful street photographer needs to be an unseen observer, with the camera a mirror of everyday scenes and unaware subjects. A guide to equipment and technical skills leads into lessons in finding inspiration, developing projects, and composing different subjects and scenes–laying the foundations for you to impose your personality on your photography and develop your own distinctive style. The book also addresses such key issues as staying safe and within the law when photographing on the street, and the art of building an audience for your images.


Beeldtaal (*) – Jos van den Broek – Boom Lemma uitgevers (2015) – ISBN: 9789462365155

Wanneer zegt een beeld meer dan duizend woorden? Iedereen die wel eens een pagina voor een tijdschrift bedenkt, een powerpointpresentatie maakt, een brochure schrijft, een presentatie voor een poster moet maken of een idee voor een infographic moet verzinnen, komt vergelijkbare vragen tegen:- Waarom zou ik deze foto juist hier zetten en niet daar?- Welke achtergrondkleur gebruik ik voor mijn presentatie?- Waar moet ik rekening mee houden bij het inrichten van een internetpagina?- Kan ik voor deze cijfers beter een tabel gebruiken, een grafiek, of een infographic?- Mag ik dit plaatje zomaar gebruiken voor mijn weblog?Op dit soort vragen geeft Beeldtaal een antwoord. Het boek bestaat uit vier delen. Na het inleidende deel zet het tweede deel drie belangrijke beeldtheorieen uiteen: Gestalt, semiotiek en visuele retorica. Met die theorieen in de hand verkennen de auteurs van Beeldtaal in het derde deel de basiselementen van beeldtaal: compositie, typografie, perspectief en kleur. Het vierde deel tot slot, laat toepassingen zien in de dagelijkse beeldpraktijk, zoals foto’s, grafieken en tabellen, infographics, webpagina’s en tijdschriftpagina’s.


Sequences – Michel Szulc-Krzyzanowski – Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting bv, Haarlem (1984) – ISBN: 9070024276

In this photobook the sequences of Michel Szulc-Krzyzanowski are published made between 1979 and 1983.

 

 


Sequences, The ultimate selection (*) – Michel Szulc-Krzyzanowski – Voetnoot (2009) – ISBN: 9789078068495

Between 1970 and 1985 the photographer Michel Szulc Krzyzanowski realised an epic series of photographic sequences. Produced predominantly during long periods in the Baja California in Mexico, the images demonstrate a consequent and fascinating process of enquiry into the photographer’s existence and his material surroundings. Depicted are shadows, sticks, stones, shells, sand and water captured in pure simplicity and brought to life through simple movements. Collected in a bound edition, the 500 black and white images are presented here through some 125 sequences and accompanied by a short two page preface from the photographer himself.


Een filosofie van de fotografie (*) – Vilem Flusser – Uitgeverij IJzer (2007) – ISBN: 9789086840113

Dit essay van Vilém Flusser (zijn meest vertaalde werk – in achttien talen, maar nog niet eerder in het Nederlands) gaat verder dan de fotografie-essays van Sontag, Benjamin en Barthes. Flussers analyse van de fotografie is een aanzet tot een nieuwe cultuurkritiek. Via het combineren van concepten uit onder meer de thermodynamica, de psychologie en de communicatieleer worden begrippen als apparaat, gewoonte, informatie, spel enz. geherdefinieerd.
Flusser hanteert in dit boek een heel eigen begrippenapparaat om een aantal voor de hand liggende vragen (wat is een beeld, wat is een foto, wat is een fototoestel?) inzichtelijk te maken. Hier is een bijzondere fototheoreticus aan het woord: iemand die het nu eens niet heeft over foto’s als documenten, die foto’s niet bespreekt in termen van representatie of ‘realisme’, laat staan ‘kunst’, maar in termen van computatie, calculatie en projectie: een foto is een beeld van concepten. Flusser acht de uitvinding van de fotografie minstens zo belangrijk als de uitvinding van het schrift. Hij laat zien dat de uitvinding van de fotografie – het door apparaten gemaakte ’technische beeld’ – een sleutelmoment in de menselijke cultuur is.
Vilém Flusser (Praag 1920-1991) vluchtte in 1938 voor de Nazi’s en kwam via Londen in Sao Paolo terecht. In 1963 werd hij professor in de communicatiefilosofie en publiceerde een aantal boeken in het Portugees. Begin jaren zeventig keerde hij terug naar Europa. Flusser opereerde op verschillende terreinen: design, architectuur, mediakunst, computergraphics.

Een filosofie van de fotografie is een onmisbaar boek voor iedereen die zich met communicatie en media bezighoudt, en fotografie in het bijzonder.


Susan Sontag On Photography (*) – Susan Sontag – Penguin Books Ltd (2008) – ISBN: 9780141035789

Susan Sontag’s On Photography is a seminal and groundbreaking work on the subject. Susan Sontag’s groundbreaking critique of photography asks forceful questions about the moral and aesthetic issues surrounding this art form. Photographs are everywhere, and the ‘insatiability of the photographing eye’ has profoundly altered our relationship with the world. Photographs have the power to shock, idealize or seduce, they create a sense of nostalgia and act as a memorial, and they can be used as evidence against us or to identify us. In these six incisive essays, Sontag examines the ways in which we use these omnipresent images to manufacture a sense of reality and authority in our lives. ‘Sontag offers enough food for thought to satisfy the most intellectual of appetites’The Times ‘A brilliant analysis of the profound changes photographic images have made in our way of looking at the world, and at ourselves’Washington Post ‘The most original and illuminating study of the subject’New Yorker One of America’s best-known and most admired writers, Susan Sontag was also a leading commentator on contemporary culture until her death in December 2004. Her books include four novels and numerous works of non-fiction, among them Regarding the Pain of Others, On Photography, Illness as Metaphor, At the Same Time, Against Interpretation and Other Essays and Reborn: Early Diaries 1947-1963, all of which are published by Penguin. A further eight books, including the collections of essays Under the Sign of Saturn and Where the Stress Falls, and the novels The Volcano Lover and The Benefactor, are available from Penguin Modern Classics.

50 Photographers you should Know (*) – Peter Stepan and Isabel Kuhl – Prestel (2008) – ISBN: 9783791340180

This dynamic introduction to the world’s greatest photographers from the inception of photography to today bears proof of the magic of the camera. From Felix Nadar to Nan Goldin, each of the photographers featured here represents an important aspect of photography’s evolution. The artists are represented in double-page spreads that include reproductions of their most important works, concise biographies, informative sidebars, and a timeline that extends throughout the volume. The result is a fascinating overview of the way photographers continue to push the limits of their genre, offering the audience new ways of seeing and understanding our world.


Exposure, an infographic guide to photography (*) – David Taylor – Ammonite Press (2016) – ISBN: 9781781452707

Photo-Graphics: Exposure looks behind the lens at the science of light, color, and lenses, and then applies this to the practical matters of such essentials as shutter speed, aperture, ISO, depth of field, metering, movement, histograms, exposure adjustment, and dynamic range. All the relevant information is presented in instantly engaging infographics that inform, illuminate, intrigue, and entertain, creating a unique guide to photographic technique that can be studied from start to finish or kept in the camera bag as a dip-in refresher course that s as exciting to the photographer s eye as it is essential to the photographer s craft.”


Pf 1 – 2017 (*) – www.pf.nl – Artikel: Michel Szulc-Krzyzanowski – Nieuwe sequenties

P/f, Professionele Fotografie is al meer dan 25 jaar hét blad voor iedereen die beroepshalve met fotografie bezig is of brede interesse in fotografie heeft. Iedere uitgave van P/f is een bron van informatie, inspiratie, techniek, portfolio, interview, achtergrond, specials en creatie. Ruime aandacht voor beeld wordt gekoppeld aan onafhankelijke redactie, waardoor P/f met recht het vakblad in de branche is.

Artikel: Michel Szulc-Krzyzanowski – Nieuwe sequenties.


Fotografie begrijpen – Emma Lewis – Librero (2016) – ISBN: 9789089987891

Deze chronologisch opgezette gids biedt een uniek, internationaal georiënteerd inzicht in de geschiedenis van de fotografie waarbij in bondige, deskundig geschreven teksten die ook voor de leek goed te begrijpen zijn, de belangrijkste fotografen, bewegingen en thema’s van de afgelopen 170 jaar de revue passeren. In dit rijkelijk geïllustreerde, handzame boek komen de belangrijkste stijlen en stromingen aan bod, variërend van portret- en kunstfotografie tot conceptualisme, activisme, reclamefotografie en fotojournalistiek.
Op kernachtige wijze en met aandacht voor detail schets deze gids de ontwikkeling van de fotografie aan de hand van een reeks van onderling verweven stromingen, groeperingen, thema’s en bewegingen, van de uitvinding van de fotografie tot het post – internettijdperk.
Nu fotografie meer dan ooit in de belangstelling staat, biedt dit boek zowel de geïnteresseerde lezer als de aankomende fotograaf een diep gaand en helder inzicht in het medium.


Digitale herinnneringen – Rutger van Middendorp – FD persoonlijk (22-04-2017)

HFD_20170422_1_036_045 – Digitale herinneringen


Opruimen, dat is de kunst (*) – Ursus Wehrli – Uitgeverij de Harmonie (2012) – ISBN: 9789076168494

Een opruimcoach is niet meer nodig nu we Ursus Wehrli hebben. Van zijn succesvolle boek, Opruimen, dat is de kunst! werden meer dan 12.500 exemplaren verkocht, waarna het opruimen van beroemde meesterwerken volgde in Kunst aan de kant!.

In Nederland had nog niemand van de Zwitser Ursus Wehrli gehoord toen er in het Duiste taalgebied al 700.000 boeken van zijn hand de toonbank over waren gegaan. Maar algauw na de introductie van Opruimen, dat is de kunst! (4e druk) maakte hij ook in Nederland naam met zijn eigenzinnige manier van ordenen. Wehrli liet ons zien hoe we de slordige wereld die ons omringt eindelijk konden opruimen. In deel twee, Kunst aan de kant!, laat hij zijn drang tot ordenen los op meesterwerken uit de schilderkunst. Van Brueghel tot Van Gogh en van Klee tot Picasso, Wehrli weet van ieder kunstwerk een ordentelijke nieuwe versie te maken.


Kunst aan de kant (*) – Ursus Wehrli – Uitgeverij de Harmonie (2013) – ISBN: 9789076168852

Een opruimcoach is niet meer nodig nu we Ursus Wehrli hebben. Van zijn succesvolle boek, Opruimen, dat is de kunst! werden meer dan 12.500 exemplaren verkocht, waarna het opruimen van beroemde meesterwerken volgde in Kunst aan de kant!.

In Nederland had nog niemand van de Zwitser Ursus Wehrli gehoord toen er in het Duiste taalgebied al 700.000 boeken van zijn hand de toonbank over waren gegaan. Maar algauw na de introductie van Opruimen, dat is de kunst! (4e druk) maakte hij ook in Nederland naam met zijn eigenzinnige manier van ordenen. Wehrli liet ons zien hoe we de slordige wereld die ons omringt eindelijk konden opruimen. In deel twee, Kunst aan de kant!, laat hij zijn drang tot ordenen los op meesterwerken uit de schilderkunst. Van Brueghel tot Van Gogh en van Klee tot Picasso, Wehrli weet van ieder kunstwerk een ordentelijke nieuwe versie te maken.


Vergeetboek – Douwe Draaisma – Historische Uitgeverij (2010) – ISBN: 9789065540553

Professor Douwe Draaisma van de Rijksuniversiteit Groningen is gespecialiseerd in het menselijk geheugen. In zij publicatie Vergeetboek stelt hij dat ‘een foto herinneringen nodig heeft om werkelijk een voorstelling te zijn’.

Dr. Draaisma is professor in geschiedenis van de psychologie. Dat klinkt duidelijk door in zijn boeken. Hij weet heel veel interessante onderzoekers, artsen en therapeuten aan de vergetelheid te ontrukken. En hij weet zijn neurologisch verhaal te koppelen aan alledaagse ervaringen en aan historische gebeurtenissen. Prof. Draaisma kan heel goed schrijven en is een boeiend en meeslepend verteller. Bovendien een begenadigd speurder die veel merkwaardigs, ontroerends en bizars naar boven haalt. Toch bevredigt dit boek niet helemaal. Dat komt doordat de auteur geneigd is teveel te vertellen, de literator, de historicus, de verteller winnen het van de inhoud. De vele boeiende vragen die hij opwerpt worden nogal eens bedolven onder de verhalen, zodat de echte inhoud, de wezenlijke implicaties en de eventuele antwoorden worden ondergesneeuwd. Hij zou voor een dergelijk boek misschien moeten samenwerken met een neuroloog, neurobioloog o.i.d. Niettemin geen spijt van de aankoop. Ik kocht de gebonden versie, een prachtig verzorgd boekje. Helaas ontbreekt een zakenregister, dus iets achteraf nazoeken is erg moeilijk.


Creatieve fotografie (*) – Paul Lowe – Librero (2017) – ISBN: 9789089988072

Waarom blijven sommige foto’s u altijd bij? Soms komt dat door het onderwerp, maar veel vaker dankt een foto zijn tijdloze kwaliteit aan de vaardigheid van de fotograaf.
Dit boek laat u honderd iconische foto’s zien van de beste fotografen ter wereld en analyseert hoe zij te werk zijn gegaan, zodat u de kunst kunt afkijken. Ontdek hoe u ‘beslissende momenten’ creëert, zoals Henri Cartier-Bresson, lange sluitertijden gebruikt voor landschappen, zoals Simon Norfolk, en overdag experimenteert met flits, zoals Rineke Dijkstra.
Creatieve fotografie is thematisch opgebouwd, overschrijdt de grenzen van de traditionele genres en chronologie, en beschrijft de techniek achter opvallende portretten, ongebruikelijke landschappen, onthullende reportages en onvergetelijke modefoto’s. Dit boek is onmisbaar voor studenten en professionals, maar ook amateurfotografen kunnen inspiratie opdoen. Het brede historische en mondiale bereik maakt het tot een onmisbare introductie in de rijke geschiedenis en praktijk van de fotografie.


Robert Mapplethorpe – De magie van het Chelsea

HFD_20170429_1_032_015 – De magie van het Chelsea


Robert Mapplethorpe – Groots overzicht in de Kunsthal en Zoeken naar de perfecte penis

NRC_Handelsblad_20170427_2_01_2 – Robert Mapplethorpe – Groots overzicht in de Kunsthal

NRC_Handelsblad_20170427_2_04_2 – Zoeken naar de perfecte penis


Hebbes

krant-20150829-1-024-012 – Hebbes


Fotograferen – Van opname tot afdruk – Eduard de Kam – Van Duuren Media (2017) – ISBN: 9789059409668

Fotograferen – Van opname tot afdruk is een handboek over hedendaagse techniek. Vrijwel totale controle hebben over het complete traject tot en met de digitale afdruk, dat is belangrijk. En dat geldt ook voor de archivering en opslag; je wilt zekerheid over de technische kwaliteit en zekerheid als het erop aan komt beeldmateriaal terug te vinden. Dat betekent keuzes maken bij de opname, het archiveren, het bewerken en het gebruiken van de foto’s. Bovendien zijn technische keuzes met betrekking tot de camera en het maken van profielen van belang. Maar ook de eisen voor het (correct) bekijken van beeld en de bewerking ervan moeten niet worden onderschat.

Tot slot is er de afdruk of ander gebruik. Alle fases zijn in technische zin met elkaar verbonden. Dat kan heel goed en efficiënt. Iedereen die op die manier werkt zal ervaren dat het niet alleen veel sneller gaat, maar het werken wordt ook plezieriger.

De voor de fotograaf minder interessante en minder tot de verbeelding sprekende aspecten van de fotografie horen daar ook bij. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van het fotoarchief en het organiseren van de back-up, de reservekopie voor noodgevallen. Zaken die maar het beste zo snel en zo slim mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

Fotograferen – Van opname tot afdruk Is een praktijkboek, samengesteld vanuit een jarenlange ervaring van de auteur als fotograaf en docent. Voor degenen die over bepaalde aspecten liever een visuele hands-on uitleg krijgen, zijn er, speciaal voor deze uitgave, online een aantal videotutorials toegevoegd.


FOTO-GRAFIEK (*) – Joost Tholens – De Buitenkant (2013) – ISBN: 9789490913328

Over de `fotografiek` van Joost Tholens

Fotografie wordt meestal gebruikt om een deel van de zichtbare werkelijkheid vast te leggen. Een foto wordt gemaakt om iets vast te leggen om het later te kunnen bekijken of om het anderen te laten zien. We beseffen nauwelijks dat er verschil is tussen wat we gezien hebben en wat de foto toont.

Fotografie gaat niet over het gefotografeerde iets. Fotografie gaat over hoe iets er uitziet nadat het gefotografeerd is. Een foto is in feite een abstractie. Begin vorige eeuw ontdekten kunstenaars als Man Ray hoe een onderwerp zonder direct identificeerbaar te zijn een vervreemding kan weergeven van de gekende werkelijkheid. De chemische processen om het gefotografeerde te manipuleren zijn nog niet zo lang geleden vervangen door de digitale elektronica. De fotograaf heeft hierdoor een groter palet gekregen en kan ook sneller de resultaten van zijn ingrepen zien.

Joost Tholens is door het abstracte van de fotografie gefascineerd. Voor hem geldt dat fotograferen in essentie slechts gaat over het maken van een beeld en niet of nauwelijks over een weergave van de werkelijkheid. In zijn “gereconstrueerde werkelijkheid” (reconstructed reality) componeert hij delen van de zichtbare werkelijkheid door middel van spiegelingen, herhalingen, verdraaiingen en dubbeldrukken. In zijn werk zet hij de kijker bewust op een rationele en emotionele afstand van een snel herkenbare realiteit waardoor er een in potentie ingewikkeld visueel en associatief spel kan ontstaan met implicaties voor betekenis, cognitie en emotie binnen de fotografie.

Tholens:
– Mijn fotografie gaat niet over het gefotografeerde iets. Mijn fotografie gaat over hoe iets er uitziet nadat het door mij is gefotografeerd.
– Ik fotografeer meestal op 1:1 formaat, dat geeft meer mogelijkheden om de master te spiegelen. De meeste foto’s neem ik 45 graden scheef uit de hand en crop ze niet.
– Wat ik met mijn fotografie doe is de kijker bewust op een rationele en emotionele afstand van een herkenbare realiteit te zetten door die werkelijkheid op mijn manier te reconstrueren. Ik neem een foto en gebruik het gefotografeerde om autonome foto-grafiek te maken.


FOTO-GRAFIEK II (*) – Joost Tholens – De Buitenkant (2017) – ISBN: 9789490913748

Joost Tholens is fascinated by the abstraction of photography. For him, although it holds true that photography essentially entails making an image, it is hardly about making a representation of reality. Photography is about what something looks like after it has been photographed. In his “reconstructed reality”, Tholens composes pieces of visible reality through images that are mirrored, repeated, and distorted. The collection of works in this book seem to place the viewer at a rational and emotional distance from a recognisable reality, thereby initiating a potentially complicated visual and associative play, with implications for meaning, cognition, and emotion within photography.


Krant (NRC 3 juni 2017) (*)

NRC_Handelsblad_20170603_6_08_3 – Dag-nacht foto’s op KunstRai

NRC_Handelsblad_20170603_7_08_1 – Dag-nacht foto’s op KunstRai


Krant (NRC 9 juni 2017) (*)

NRC_Handelsblad_20170609_2_16_1 – Meer dan hun naam


Tekenen op vakantie (*) – Krant (NRC juli – augustus 2017)

 

 

 

Tekenen op vakantie (Gebundeld)

NRC_Handelsblad_20170722_1_28_4 – Jouw lijn – Les 1 je favouriete materiaal

NRC_Handelsblad_20170729_1_28_4 – Brein in de war – Les 2 het onbekende

NRC_Handelsblad_20170805_1_28_2 – Spiegel – Les 3 het portret

NRC_Handelsblad_20170812_1_28_1 – Lichtlogica – Les 4 licht

NRC_Handelsblad_20170819_1_28_4 – Aandacht trekken – Les 5 focus

NRC_Handelsblad_20170826_1_28_2 – Van voor naar achter – Les 6 (slot) diepte


Krant (FD 26 augustus 2017) (*)

HFD_20170826_1_014_060 – Dicht op de huid

dicht op de huid
dicht op de huid
dicht op de huid

 


Tekenen op vakantie (*) – Krant (NRC september 2017)

 

 

 

NRC_Handelsblad_20170907_1_20_3 – Vakantietekenen


Beter fotograferen met je smartphone, technieken voor de mooiste foto’s (*) – Hans Frederiks – Van Duren Media (2017) – ISBN: 9789059409835

Het cliché zegt dat de beste camera de camera is die je bij je hebt. Dat geldt steeds meer voor de camera in je smartphone. Een smartphone heb je altijd bij je en de camera en software die in die smartphone zitten worden constant verbeterd; een matige foto wordt door de software in een mooie foto omgezet.

Elke fabrikant biedt eigen mogelijkheden met de camerasoftware. Die zul je je eerst moeten eigenmaken. Je kunt echter niet alles aan de camerasoftware overlaten. Met andere apps op je smartphone valt er vaak veel meer uit een foto te halen. Met Apple Foto’s op je iPhone of Google Foto’s op je iPhone of Android-telefoon kun je je foto’s zo bewerken tot het perfecte plaatje ontstaat dat jij voor ogen had. In dit boek leer je niet alleen werken met de camerasoftware van de fabrikant, maar leer je hoe je de foto’s beter kunt maken met apps als Apple Foto’s, Google Foto’s of Snapseed. Uit de inhoud:

De mogelijkheden van de nieuwste smartphones van Apple, Huawei, LG en Samsung.
Fotograferen in de modus Portret met de iPhone, opslaan in iCloud en foto’s delen met wie je maar wilt.
Foto’s ongelimiteerd opslaan bij Google Foto’s, foto’s bewerken en ze delen met wie je maar wilt.
Foto’s verbeteren met Snapseed.
Fotograferen in RAW op je smartphone.


De magie ligt op straat, basis cursus straatfotografie (*) – ZOOM.NL (April 2017)

Zoom201703 – Straatfotografie


Het adembenemende van exacte foto-paren (*) – NRC (6 januari 2018)

NRC_Handelsblad_20180106_4_06_3 – Het adembenemende van exacte foto-paren – NRC_Handelsblad_20180106_4_06_3 – Het adembenemende van exacte foto-paren

 


FORMAT Over foto’s gesproken, een inleiding (*) – Hans Brongers en Simon Ophof – Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen – ISBN: 9789075979572


(*) Betekent/denotes: In bezit.

(*1) Betekent/denotes: In bezit als PDF/Kopie.