Lunteren

+31 318 565653 smps@smps-mp.com

Fotograferen 1e sessie (WGAF 2017)

Woensdag 25 januari 2017, Lunteren

Deelnemers: Marc Peterse en Kees Jan Schilstra (Rob van Geel en Jaap Karsten hebben zich afgemeld).


From: smps
Sent: 17 January 2017 11:28
To: Rob van Geel; Jaap Karsten; Kees Jan Schilstra; smps
Subject: FW: Werkwijze werkgroep architectuur

Goedemorgen Rob, Jaap en Kees Jan,

Bedankt voor jullie reacties. We treffen elkaar dus woensdag 25 januari om 13:30 uur in het Westhoffhuis (De 18e is te kort dag).

Helaas kan Rob deze eerste keer niet. Rob, mocht dit nog veranderen dan ben je natuurlijk alsnog welkom.

Willen jullie je voorbereiden op een samenvattende presentatie van je interesse/ambitie ten aanzien van architectuur fotografie? Wellicht geïllustreerd met eerder en/of voorbeeld werk. Kijk of dit past in 10 – 15 minuten. Je kunt dit natuurlijk – vooruitlopende op je presentatie – ook al aan de groep mailen.

Na de presentaties gaan we proberen een programma op te stellen voor gezamenlijke fotografie-uitjes (Locates, onderwerpen, etc.). Verder kunnen we de werkwijze afspreken en datums vastleggen.

Met groet uit een wit Noord-Lunteren,

Marc Peterse

From: Marc Peterse <smps@smps-mp.com>
Date: Friday, 13 January 2017 at 11:45
To: Rob van Geel <rcvangeel@gmail.com>, Jaap Karsten <jdKarsten@xmsnet.nl>, Kees Jan Schilstra <k.j.schilstra@gmail.com>
Cc: Marc Peterse <smps@smps-mp.com>
Subject: Werkwijze werkgroep architectuur

Goedemorgen Rob, Jaap en Kees Jan,

Onderstaand tref je een – puntsgewijs – voorstel voor een werkwijze voor ons werkgroepje architectuur fotografie. Hierin heb ik geprobeerd de hoofdpunten qua werkwijze/organisatie te vatten.

Ik stel voor om tijdens onze eerste bijeenkomst de werkwijze, met eventuele aanpassingen, af te spreken.

We treffen elkaar gedurende het jaar éénmaal in de maand op een in principe vaste dag. Afwisselend om de ene keer groepsgewijs te gaan fotograferen en de andere keer om elkaars werk te bespreken (*1)
Met name de eerste sessie gebruiken we om elkaars interesse gebieden – en wat je ambitie is binnen het werkgroepje – te begrijpen. Met dit begrip kunnen we elkaar immers ondersteunen.
Voor bespreking van elkaars foto’s hanteren we de structuur zoals aangereikt tijdens een Oog&Optiek bijeenkomst afgelopen jaar en beschikbaar in het boek “Over foto’s gesproken – een inleiding” van Hans Brongers en Simon Ophof. Dit is beschikbaar in de Oog&Optiek bibliotheek en uittreksels op internet.
Als vaste locatie voor ons treffen stel ik het Westhoffhuis (Lunters dorpshuis aan de Dorpsstraat 28) voor. Dit biedt genoeg ruimte (Atrium) en faciliteiten.
Gaandeweg presenteren wij ons werk tijdens Oog&Optiek clubavonden. Georganiseerd, op basis van (gast)besprekers of als vrijwerk.
Zo doende gaan we dus ca. 5 a 6 keer in groepsverband op stap en bespreken we frequent elkaars resultaten. Als start-datum stel ik voor woensdag 18 of 25 januari, om 13:30 uur. Dus volgende week woensdag of de week daarop.

Laat me komende dagen even weten wat je van bovenstaande werkwijze vindt (Graag met cc. aan iedereen).

(*1) Als data stel ik voor de woensdagen die vallen tussen de Oog&Optiek clubavonden. In principe de hele dag als we op stap zijn en de middagen vanaf 13:30 uur als we werk bespreken.

Met groet kijk ik uit naar een gezellig en productief jaar,

Marc Peterse