Lunteren

+31 318 565653 smps@smps-mp.com

Seriematig werken FB (Mei 2017)

22 mei 2017

SERIEMATIG WERKEN door PETER VAN TUIJL
Lokatie: Ons Huis, Dokter Honigstraat 3, 6901 AP Zevenaar.
Aanvang: 20:00 uur.
Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.
In de module Seriematig werken kijken we wanneer foto’s een serie vormen. Welke verschillende type series zijn er? Wat gebeurt er wanneer je meerdere beelden naast elkaar zet en hoe belangrijk is de volgorde?
De Afdeling draagt een deel van de kosten, waardoor deelname aan een cursusavond slechts € 2,50 per persoon kost.
Meld je aan via een email aan gldzuid@gmail.com<mailto:gldzuid@gmail.com> en gelijktijdige betaling van € 2,50 op NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van afd. 06 Gelderland Z Fotobond.
Vermeld bij je opgave: Series of Compositie.
Allebei kan natuurlijk ook! Maak dan € 5 over.


Notities:

Ca. 30 deelnemers.

Via website zijn cursus en boekje beschikbaar: www.fotopetervantuijl.nl/series.pdf en www.fotopetervantuijl.nl/fbseries.pdf.

Een serie is typisch thematisch, (Met een (1) of meerdere onderwerpen).

Soorten series (Vaak combinaties van):

Verhalende serie: Is chronologisch. “Sleutel foto”. Rationeel en/of emotioneel.

Documentaire serie: Is niet chronologisch. Volgorde doet er niet toe.Onderwerpen (Diverse) die het thema ondersteunen. Kan heel objectief, maar ook heel subjectief (Stelling nemend) zijn. Fotograaf neemt “Standpunt t.o.v. een thema” in beelden. Voorbeelden: “Jonge vaders” en “Kwik mijnen”.

Typologie: Is objectief. Laat werkelijkheid zien. Veelal categoriserend. Voorbeelden: Bechers, industrieele gebouwen en August Sender, mensen.

Associatieve serie: Legt verbande (Associaties). Ontstaat uit de ratio of emotie. Uit emotie ontstaan is veelal moeilijker te benoemen (Duiden).

Vorm serie: De vorm is bepalend. Vaak stylistisch “Lijnenspel” en “Iets doen met de vorm”. Voorbeeld: “Utrecht” en Jongen die ouders ontstijgt

Sequentie: Vast liggende volgorde. Speelt met “Tijd”, “Plaats/standpunt” en “Volgorde”. Voorbeelden uit huidige tijd: Krzy en GerDekkers.

Opdrachten (in kleine groepjes 2 – 3 personen):

  1. Series kiezen (Beste 2 uit totaal 10) en deze duiden/benoemen (Door vragen te beantwoorden).
  2. Serie maken uit 10 foto’s. Zeer divers, van 2 tot 5 foto’s gekozen door groepjes.

Afsluitend:

Film van John Lambrichts (http://www.johnlambrichts.nl/) (Beelden van de Maas, afwisselend factueel en sfeer beelden). Dit ter illustratie van “Beeldstijl”. Is uiteindelijk uitgegeven in boekvorm “Oeverlangen aan de Maas”.

Uitdaging voor fotografen is om te selecteren op: Doel, aantal, criteria en volgorde. Fotografen zijn veelal of conceptueel (Denken in concepten die zij uitwerken) of intuitief.

Aanvullend:

Peter van Tuijl meent dat binnen de Foto Bond (Foto clubs) weinig “Duiden” en “Reflecteren” plaatsvind en te veel “Oordelen” en “Veroordelen”.


Presentatie en boekje:

Presentatie 22 mei 2017 door Peter van Tuijl – series
Series in de fotografie (Cursus map Series) door Peter van Tuijl – fbseries