Lunteren

+31 318 565653 smps@smps-mp.com

Creativiteit: Welke foto(s) ga jij maken? En hoe? (Mei 2022)

Tafeltjesavond – leeravond
woensdag 25 mei @ 20:00 – 22:00

Vanavond hebben we op de clubavond weer de traditionele ’tafeltjesavond’. Marc Peterse heeft een interessant onderwerp bedacht en zet ons in groepjes aan het werk met een bijzondere opdracht! Hoe meer mensen er komen, hoe leuker het wordt, dus kom vooral naar deze leuke en inspirerende clubavond. Je hoeft geen foto’s mee te nemen.


Woensdag tafeltjesavond

Beste leden,

Komende woensdag hebben we op de clubavond weer de traditionele ’tafeltjesavond’. Marc Peterse heeft een interessant onderwerp bedacht en zet ons in groepjes aan het werk met een bijzondere opdracht! Hoe meer mensen er komen, hoe leuker het wordt, dus kom vooral naar deze leuke en inspirerende clubavond. Je hoeft geen foto’s mee te nemen.

Mensen die de avond via Zoom willen/moeten volgen wordt gevraagd dit van tevoren aan te kondigen bij Marc Peterse: deze mensen krijgen een thuisopdracht en kunnen ook meedoen. Marc Peterse: smps@smps-mp.com

Ingrid van Beurden zal vooraf nog een nieuwe aanwinst voor de bibliotheek laten zien en kort bespreken.

Voor diegene die woensdag niet (kunnen) komen…
Hierbij de zoom uitnodiging. Je kunt inloggen vanaf 19:30 uur, we beginnen om 20:00 uur


Eerste idee (November/december 2021):

Creativiteit: Welke foto(s) ga jij maken? En hoe?

Aan de hand van “Foto’s bespreken”.

Bouwblokken – puzzelstukken

Planmatig fotograferen; Welke keuzes maak jij voor je toekomstige foto(‘s)? Plan je fotografie aan de hand van het “Foto’s bespreken model”.

Groepsoefening.

Gebruik “Bouwblokken”, “Puzzelsstukken” benadering in de planning en het maken van keuzes.


Over-fotos-gesproken – Over-fotos-gesproken

Vier-pijlers-steekwoorden – Vier-pijlers-steekwoorden


Citaat uit boek (Focus op Fotografie – Foto’s Analyseren & Bespreken – Tom Meerman – Blz. 156):

De vijf dimensies die we hanteren zijn de drie (3) dimensies voor ruimte, plus één (1) voor tijd en één (1) voor het visionaire.

De gebruikelijke drie dimensies kennen we van het zichtbare en tastbare om ons heen: lijn, vlak en diepte. Op papier kunnen we twee dimensies weergeven: lijn en vlak. Diepte kunnen we alleen maar suggereren met verschillende beeldelementen.

Tijd is een dimensie in die zin dat alles wat nu is er eerst niet was, en later ook niet meer. En tevens dat een feit op moment x toch anders is dan hetzelfde feit op moment y.

Het begrip visionaire hanteer ik als containerbegrip voor alles wat op het betekenissengebied speelt; alle symbolen, iconen en indexen die aan de bestaande werkelijkheid worden gehecht. De dimensieverschillen zitten er in dat eenzelfde feitelijkheid meerdere betekenissen kan hebben.


Verdere ideeën (Juni 2022): Kijk ook verder op vervolgblad “Creativiteit: Vervolgblad: Welke foto(s) ga jij maken? En hoe? (Mei 2022)”.

Welke bouwstenen/bouwblokken bepalend in beeldtaal?
Voorstel uitbreiden naar series. Kijk naar typen series.

Matrix bouwblokken – typen series:

Series 20220604001 – Series 20220604001

Matrix emoties – bouwblokken:

Bouwstenen – Emoties 20220706001 – Bouwstenen – Emoties 20220706001

Diana Bokje benadrukte het belang van “emotie” (Gebaseerd op haar boek van Maken tot raken).


Van: smps <smps@smps-mp.com>
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 19:37
Aan: Erik van den Elsen <elsen029@gmail.com>; ingrid.van.beurden@mail.com
CC: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen – Definitief, Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022)

Goedenavond Ingrid en Erik,

Zoals gisteren besproken stuur ik enkele verkorte berichten die Hans en ik uitwisselden over de leeravond-tafeltjesavond. Tevens de stukken die die avond gebruikt zijn.

7 september zijn er vier groepjes (Zie deelnemerslijst) die presenteren. De presentaties moeten een balans zijn tussen het conceptuele werk van die avond en de foto(‘s) die ze vervolgens gemaakt hebben.

Zoals gezegd kan ik 7 september niet, vandaar mijn verzoek of jullie dit verder willen faciliteren. Wel ben ik uitermate geïnteresseerd in de uiteindelijke beelden … .

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse
T: 0318-463246
E: smps@smps-mp.com

 

Onderstaand enkele met Hans uitgewisselde berichten:

Een logisch vervolg zou zijn: 1) Herhaling, 2) Iets uitbouwen naar seriematig werken, 3) “Kwartetten” om enkele mogelijkheden te noemen. Als activiteiten-cie hebben/ontwikkelen jullie natuurlijk plannen. Laat het maar weten als ik daar – projectmatig –  iets in kan betekenen.

Ad 1) Heeft met name zin als ook andere leden komen. Heeft wel minder mijn interesse, maar kan natuurlijk ook door anderen ingevuld worden.

Ad 2) De club kan hier voordeel aan hebben als we deelnemen aan wedstrijden, etc.. We sturen dan aan op planmatiger werken. Dit heeft meer mijn interesse om uit te werken.

Ad 3) Is een ludiekere uitvoering (Spelvorm) die minder conceptueel wordt door gebruik van beelden.

In oktober staat weer een tafeltjesavond op de rol, dan door Theo en Jan. Ik weet niet wat daarvoor de plannen zijn, wellicht een mogelijkheid voor een vervolg … .

Marc Peterse

Dank voor je verslag van woensdagavond. Dat het heel geslaagd was en gewaardeerd werd, kreeg ik ook binnen via een aantal andere mailtjes.

Voor herhaling vatbaar dus!

Hans

Goed om je even te zien en horen gisteren. Ondanks de internet-hapering kwam je woord van dank goed over.

De avond verliep leuk. 16 deelneemsters/deelnemers. Ina schoof via Zoom aan bij een van de vier tafeltjes. Ook Theo nam, naast het bedienen van de IT, gewoon deel. De tafeltjesindeling zo gedaan dat aan iedere tafel een oud cursist foto’s-bespreken van je zat.

De eerste ronde is gelijk serieus ingevuld door de vier teams. Na de plenaire presentaties en voor de pauze, kort enkele opmerkingen gemaakt. Waaronder de suggestie om in de tweede ronde ook de andere insteek te nemen. Dus de tafeltjes die met een bouwsteen uit de tweede pijler begonnen waren nu met een bouwsteen uit de derde pijler te laten beginnen en omgekeerd. Tevens aangegeven dat ze na konden denken over wie de eerste ronde gewonnen had, en dat ze ook in de tweede ronde een winnaar konden kiezen. De prijs voor de winnaar(s) is het maken van de foto.

Ronde één heeft één winnaar opgeleverd (Tafeltje 3), ronde twee een gedeelde eerste plaats voor twee tafeltjes (Tafeltje 2 en 4). We krijgen dus drie foto’s te zien. Waarschijnlijk op een clubavond in september. Ingrid was al aan het plannen. Ook het vierde, niet winnende, tafeltje (Tafeltje 1) wil een foto gaan maken. Dus vier foto’s. Ik heb ze gevraagd om in de presentatie van de te maken foto’s een balans te vinden tussen het eindresultaat (De foto) en hun voorbereiding gisterenavond (De conceptuele foto). Wordt vervolgt … .

Met deze groepsgrootte was het goed te doen. Meer mensen aan een tafeltje wordt m.i. moeilijker qua dynamiek en meer tafeltjes betekend meer plenaire tijd. Gisterenavond paste mooi in de tijd.

Gezien het enthousiasme, en minstens zo belangrijk, het in groepjes doen en leren kan er nagedacht worden over variaties op dit thema.

De deelnemerslijst en tafeltjesindeling tref je in bijlage.

Marc Peterse

Ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is. Kreeg je de groepen mee? Hoe hebben de leden deze nieuwe invulling van tafeltjesavond ervaren?

Hans

Onderwerp: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen – Definitief, Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022)

Goedenavond,

Je hebt mij laten weten vanavond via Zoom deel te nemen aan de clubavond.

In bijlage tref je twee PDFs zodat je thuis deel kunt nemen aan de tafeltjesavond. Je kunt dit individueel doen of je kunt telefonisch aansluiten bij een tafeltje in De Schakel. Stem dit zelf even af zodra de tafeltjesindeling bekend is.

1) Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022
2) A4-bouwstenen – Definitief

De inleiding is precies dat, een inleiding van de avond, en kun je gedurende de avond als referentie gebruiken.
De bouwstenen dien je uit te printen (1 of 2 per blad, enkel- of dubbelzijdig) en hier ga je actief mee in de weer.

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse


Verdere ideeën (Mei 2022):

Herhalen (voor anderen).

“Kwartetspel”: Bouwstenen uitwerken in foto’s die in een kwartetspel gebruikt kunnen worden. Dus bijvoorbeeld 4 beelden van composite, vier beelden van kadreren, etc., etc..

Uitwerken voor series: Beelden/foto’s conceptueel ontwikkelen met een seriematige samenhang. Kijk hiervoor ook naar typen series (Peter van Tuijl en anderen).


Eerst volgende tafeltjesavond: Tafeltjesavond – leeravond woensdag 5 oktober

Onder leiding van Theo Fama en Jan van Roekel gaan we vanavond weer aan de slag aan de tafeltjes in de zaal.
Theo en Jan zullen ons een verrassend en interessant programma presenteren.


Definitieve (Gebruikte documenten) (Mei 2022):

Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (PDF) – Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022
Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (MS-Word) – Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022
Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (PDF) – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022
Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (MS-Word) – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022
Voorstel-25-mei-voor-een-leeravond-tafeltjesavond (PDF) – Voorstel-25-mei-voor-een-leeravond-tafeltjesavond
Voorstel-25-mei-voor-een-leeravond-tafeltjesavond (MS-Word) – Voorstel-25-mei-voor-een-leeravond-tafeltjesavond
A4-bouwstenen – Definitief (PDF) – A4-bouwstenen – Definitief
Ledenlijst (PDF) – Ledenlijst
Ledenlijst (MS-Excel) – Ledenlijst
Deelnemerslijst met notities – Scan-30052022130609_001 (PDF) – Deelnemerslijst met notities – Scan-30052022130609_001
Deelnemerslijst – Scan-30052022130952_001 (PDF) – Deelnemerslijst – Scan-30052022130952_001

Vier-pijlers-steekwoorden (PDF) – Vier-pijlers-steekwoorden
Over-fotos-gesproken (PDF) – Over-fotos-gesproken


Verdere uitwerking (April 2022):

A4-bouwstenen – Definitief – A4-bouwstenen – Definitief

Voorstel-25-mei-voor-een-leeravond-tafeltjesavond – Voorstel-25-mei-voor-een-leeravond-tafeltjesavond
Voorstel-25-mei-voor-een-leeravond-tafeltjesavond – Voorstel-25-mei-voor-een-leeravond-tafeltjesavond
Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 – Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022
Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 – Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022
Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022
Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022


Diverse email correspondentie, gebundeld.

Email001-014 – Email001-014

Voorstel voor vervolg:

Een logisch vervolg zou zijn: 1) Herhaling, 2) Iets uitbouwen naar seriematig werken, 3) “Kwartetten” om enkele
mogelijkheden te noemen. Als activiteiten-cie hebben/ontwikkelen jullie natuurlijk plannen. Laat het maar weten als
ik daar – projectmatig – iets in kan betekenen.
Ad 1) Heeft met name zin als ook andere leden komen. Heeft wel minder mijn interesse, maar kan natuurlijk ook
door anderen ingevuld worden.
Ad 2) De club kan hier voordeel aan hebben als we deelnemen aan wedstrijden, etc.. We sturen dan aan op
planmatiger werken. Dit heeft meer mijn interesse om uit te werken.
Ad 3) Is een ludiekere uitvoering (Spelvorm) die minder conceptueel wordt door gebruik van beelden.
In oktober staat weer een tafeltjesavond op de rol, dan door Theo en Jan. Ik weet niet wat daarvoor de plannen zijn,
wellicht een mogelijkheid voor een vervolg … .


Verslagje verloop avond:

Van: smps <smps@smps-mp.com>
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 13:09
Aan: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: FW: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen – Definitief, Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022)

Tafeltje 2: Administratieve last bij beroepen (Verpleging, onderwijs, etc.).

Tafeltje 3: Liefde, geborgenheid.

Tafeltje 4: Portret.

Van: smps
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 11:20
Aan: hansbrongers <hansbrongers@upcmail.nl>
Onderwerp: RE: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen – Definitief, Inleiding – Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022)

Goedemorgen Hans,

Goed om je even te zien en horen gisteren. Ondanks de internet-hapering kwam je woord van dank goed over.

De avond verliep leuk. 16 deelneemsters/deelnemers. Ina schoof via Zoom aan bij een van de vier tafeltjes. Ook Theo nam, naast het bedienen van de IT, gewoon deel. De tafeltjesindeling zo gedaan dat aan iedere tafel een oud cursist foto’s-bespreken van je zat.

De eerste ronde is gelijk serieus ingevuld door de vier teams. Na de plenaire presentaties en voor de pauze, kort enkele opmerkingen gemaakt. Waaronder de suggestie om in de tweede ronde ook de andere insteek te nemen. Dus de tafeltjes die met een bouwsteen uit de tweede pijler begonnen waren nu met een bouwsteen uit de derde pijler te laten beginnen en omgekeerd. Tevens aangegeven dat ze na konden denken over wie de eerste ronde gewonnen had, en dat ze ook in de tweede ronde een winnaar konden kiezen. De prijs voor de winnaar(s) is het maken van de foto.

Ronde één heeft één winnaar opgeleverd (Tafeltje 3), ronde twee een gedeelde eerste plaats voor twee tafeltjes (Tafeltje 2 en 4). We krijgen dus drie foto’s te zien. Waarschijnlijk op een clubavond in september. Ingrid was al aan het plannen. Ook het vierde, niet winnende, tafeltje (Tafeltje 1) wil een foto gaan maken. Dus vier foto’s. Ik heb ze gevraagd om in de presentatie van de te maken foto’s een balans te vinden tussen het eindresultaat (De foto) en hun voorbereiding gisterenavond (De conceptuele foto). Wordt vervolgt … .

Met deze groepsgrootte was het goed te doen. Meer mensen aan een tafeltje wordt m.i. moeilijker qua dynamiek en meer tafeltjes betekend meer plenaire tijd. Gisterenavond paste mooi in de tijd.

Gezien het enthousiasme, en minstens zo belangrijk, het in groepjes doen en leren kan er nagedacht worden over variaties op dit thema.

De deelnemerslijst en tafeltjesindeling tref je in bijlage.

Als je een keer toe bent aan een babbel, aarzel niet, ik spreek graag een keer met je af.

Marc Peterse
T: 0318-463246
E: smps@smps-mp.com


Van: ingrid.van.beurden@mail.com <ingrid.van.beurden@mail.com>
Verzonden: zaterdag 22 januari 2022 19:46
Aan: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: Re: RE: Voorstel leeravond/tafeltjesavond – 25 mei 2022

Hoi Marc,

Woensdag hebben Erik en ik gesproken over hoe verder om met dit idee een leerzame en toegankelijke avond voor onze leden vorm te geven. Zoals eerder aangegeven vinden we het belangrijk om de uitwerking samen te doen met de leden die de avond begeleiden. Erik ziet het voor zich en is enthousiast om hier mede invulling aan te geven. Ook hebben we Eric van Ammers in gedachten vanwege zijn achtergrond. Met het lezen van het jubileumboek kom ik ook bij Jos, Martin en Arjan uit. Andere leden met didactische skills (zoals  Peter en Hans Brongers) zijn al vaker aan zet.

Ik wil je voorstel aan Eric, Jos, Martin en Arjan voorleggen om te polsen wie interesse heeft om hier mee aan de slag te gaan. Akkoord?

Groeten,

Ingrid

Sent using the mobile mail app

On 14/01/2022 at 11:06, smps wrote:

From: “smps” <smps@smps-mp.com>
Date: 14 January 2022
To: “ingrid.van.beurden@mail.com” <ingrid.van.beurden@mail.com>
Cc:
Subject: RE: Voorstel leeravond/tafeltjesavond – 25 mei 2022

Goedemorgen Ingrid,

Leuk dat jullie er wel wat in zien. Komende weken zal ik het verder uitwerken.

Anders dan wat ik in het voorstel schreef heb ik geen clubleden in gedachte voor de begeleiding van de groepjes. Wellicht kunnen jullie je gedachten daar eens over laten gaan. M.i. personen met een onderwijs/coaching achtergrond en voldoende geduld kwalificeren hiervoor.

De structuur op de avond zelf wil ik wel verzorgen.

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse

T: 0318-463246
E: smps@smps-mp.com
S: GS10+

——– Oorspronkelijk bericht ——–

Van: ingrid.van.beurden@mail.com
Datum: 11-01-2022 19:57 (GMT+01:00)
Aan: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: Re: Voorstel leeravond/tafeltjesavond – 25 mei 2022

Hoi Marc,

De programmacie vindt het een interessant voorstel. Het vraagt vanwege de abstractie goede voorbereiding en uitwerking. Van Eric begreep ik dat je de avond niet zelf wilt begeleiden. Klopt dat? Voor een dergelijke invulling is het ons inziens nodig om het plan uit te werken met degenen die de avond kunnen en willen begeleiden. Heb je hiervoor leden in gedachten?

Groeten,

Ingrid

Sent using the mobile mail app

On 24/12/2021 at 13:04, smps wrote:

From: “smps” <smps@smps-mp.com>
Date: 24 December 2021
To: “ingrid.van.beurden@mail.com” <ingrid.van.beurden@mail.com>
Cc:
Subject: Voorstel leeravond/tafeltjesavond – 25 mei 2022

Goedemiddag Ingrid,

Zoals toegezegd; het voorstel voor een leeravond/tafeltjesavond.

Als het je/jullie wat lijkt dan zal ik het verder uitwerken. Dus graag je/jullie op- en aanmerkingen.

Nogmaals fijne dagen en tot begin 2022.

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse
T: 0318-463246
E: smps@smps-mp.com


Van: ingrid.van.beurden@mail.com <ingrid.van.beurden@mail.com>
Verzonden: dinsdag 28 december 2021 17:18
Aan: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: Re: Voorstel leeravond/tafeltjesavond – 25 mei 2022

Dank je Marc voor je opzet voor de leeravond. Interessant! Volgende week stem ik met Hans en Erik programmaonderdelen af en dan nemen we jouw voorstel ook mee. Je hoort daarna van ons.

Goed om te weten dat ik het boek Van Maken Tot Raken van Diana Bokje voor onze clubbieb heb aangeschaft. In het kader van projectmatig / seriematig fotograferen.

Een goede jaarwisseling vast en tot in 2022.

Groeten,

Ingrid


Ingestuurd op vrijdag 24 december 2021:

Van: smps
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 13:05
Aan: ingrid.van.beurden@mail.com
Onderwerp: Voorstel leeravond/tafeltjesavond – 25 mei 2022

Goedemiddag Ingrid,

Zoals toegezegd; het voorstel voor een leeravond/tafeltjesavond.

Als het je/jullie wat lijkt dan zal ik het verder uitwerken. Dus graag je/jullie op- en aanmerkingen.

Nogmaals fijne dagen en tot begin 2022.

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse
T: 0318-463246
E: smps@smps-mp.com

Voorstel 25 mei voor een leeravond-tafeltjesavond – Voorstel 25 mei voor een leeravond-tafeltjesavond

Voorstel 25 mei voor een leeravond-tafeltjesavond – Voorstel 25 mei voor een leeravond-tafeltjesavond


Van: ingrid.van.beurden@mail.com <ingrid.van.beurden@mail.com>
Verzonden: woensdag 8 december 2021 21:46
Aan: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: Re: RE: Re: RE: verzoek invulling clubavonden 2022

Hoi Marc,

Goed om te horen. We zijn benieuwd!

Ingrid

Sent using the mobile mail app

On 08/12/2021 at 08:08, smps wrote:

From: “smps” <smps@smps-mp.com>
Date: 8 December 2021
To: “Ingrid van Beurden” <ingrid.van.beurden@mail.com>
Cc:
Subject: RE: Re: RE: verzoek invulling clubavonden 2022

Goedemorgen Ingrid,

Prima, ik kom tijdig met een voorstel voor de clubavond van 25 mei.

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse
T: 0318-463246
E: smps@smps-mp.com
S: GS10+

——– Oorspronkelijk bericht ——–

Van: Ingrid van Beurden <ingrid.van.beurden@mail.com>
Datum: 07-12-2021 22:07 (GMT+01:00)
Aan: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: Fw: Re: RE: verzoek invulling clubavonden 2022

Hoi Marc,

Zojuist hebben we wat geschoven in het programma. Wellicht past het nu beter bij je mogelijke reisplannen. Alles is onder voorbehoud van ontwikkelingen. Er is altijd flexibiliteit om te wisselen als de situatie er om vraagt.

We vragen je graag voor:

11 mei voor het bespreken van vrij werk

25 mei voor een leeravond / tafeltjesavond. De organisatoren laten we nog even open. We houden graag jou aan voor de lead in het bedenken van een creatieve invulling en wie je daarbij zou willen betrekken. Als je in mei niet kunt, vragen we twee anderen.

– Voor de geplande leeravond / tafeltjesavond op 5 oktober vragen we iemand anders om dit samen met Jan te doen.

Hoop dat het goed uitpakt!

Groeten,

Ingrid

Sent: Monday, December 06, 2021 at 6:04 PM
From: “Ingrid van Beurden” <ingrid.van.beurden@mail.com>
To: “smps” <smps@smps-mp.com>
Subject: Re: RE: verzoek invulling clubavonden 2022

Hi Marc,

Dank voor je snelle reactie. Je voorbehoud is helder. Neem ik morgen mee in de programmabespreking.

Hartelijke groet,

Ingrid

Sent: Monday, December 06, 2021 at 10:38 AM
From: “smps” <smps@smps-mp.com>
To: “Ingrid van Beurden” <ingrid.van.beurden@mail.com>
Subject: RE: verzoek invulling clubavonden 2022

Goedemorgen Ingrid,

Lijkt me leuk, echter met name september-oktober is voor ons een periode waarin we reizen, als we mogen/kunnen. Ook in het voorjaar kan het zijn dat we weg gaan.

Dus als je eenduidig mijn commitment wil hebben dan kan dat met name in januari en februari. Anders moet er de flexibiliteit zijn om met anderen te ruilen als ik niet kan.

Is dat werkbaar?

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse
T: 0318-463246
E: smps@smps-mp.com

Van: Ingrid van Beurden <ingrid.van.beurden@mail.com>
Verzonden: zondag 5 december 2021 22:20
Aan: smps <smps@smps-mp.com>
Onderwerp: verzoek invulling clubavonden 2022

Hoi Marc,

Voor het clubprogramma 2022 willen we graag gebruik maken van je creativiteit.

We hebben twee verzoeken:

– Zou je vrij werk van leden willen bespreken? Hiervoor hebben we de clubavond van 11 mei in gedachten, samen met Theo.

– We zouden het waarderen als je de invulling van een leeravond/tafeltjesavond op je wilt nemen. Deze staat gepland op 5 oktober. Hiervoor willen we ook Jan van Roekel vragen.

Zie je dit zitten? In de presentatie van het jaarprogramma op 15 december willen we de invulling van de clubavonden zo concreet mogelijk presenteren.

Als het lukt hoor ik dan ook graag voor dinsdag a.s. of je wilt en kunt.

Groeten,

Ingrid